Acord de licențiere

Termeni și condiții

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

Revizuire

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții („Termeni”) înainte de a accesa acest site web. Prin accesarea acestui site web sunteți de acord să respectați următorii Termeni și condiții.

Acești Termeni și condiții descriu termenii și condițiile care se aplică accesului și utilizării acestui site web. Acești termeni se aplică tuturor utilizatorilor acestui site web, inclusiv, fără limitare, utilizatorilor care sunt vânzători, clienți, browsere, comercianți și/sau contribuitori la conținutul utilizatorului. Acest document constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs., utilizatorul acestui site web, și iMyFone.

Acești Termeni și condiții („Termeni”) guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (imyfone.com), a software-ului și a serviciilor noastre (denumite în mod colectiv „Site web, software și servicii”) între dvs. și iMyFone („noi”, „noi” sau "al nostru"). Servi). Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții de mai jos. Termenul „dvs.” include angajații dumneavoastră sau alți utilizatori autorizați, după cum este cazul și permis de Serviciul la care vă abonați.

Sunteți de acord să respectați termenii și condițiile definite mai jos și să deveniți parte la acest acord. În plus, atunci când accesați anumite caracteristici ale Serviciului, este posibil să fiți supus regulilor, termenilor și acordurilor aplicabile acestor caracteristici („Politicile”). Toate aceste politici sunt încorporate în acești Termeni prin referință. În măsura în care acești termeni sunt incompatibili cu orice politică, termenii acestei politici vor prevala asupra acestor termeni. Este posibil să revizuim și să actualizăm periodic acești Termeni și Politici sau să adăugăm noi termeni, condiții sau condiții de utilizare a Serviciilor. Vom anunța utilizatorii cu privire la astfel de modificări postând actualizări pe imyfone.com și/sau prin e-mail.

Fiind de acord să utilizați acest serviciu, sunteți de acord că acești Termeni și politici includ orice modificări sau actualizări pe care le putem aduce acestor Termeni și politici din când în când. Este responsabilitatea dvs. să revizuiți în mod regulat cea mai recentă versiune a Termenilor și politicilor și să fiți la curent cu orice modificări. Utilizarea în continuare a Serviciului de către dvs. după publicarea oricăror modificări ale Termenilor și politicilor va fi considerată a fi citit și a fost de acord cu Termenii și condițiile modificate de la data la care au fost efectuate modificări. Dacă nu sunteți de acord cu vreo prevedere a acestor Termeni sau Politici, vă rugăm să încetați imediat utilizarea acestui Serviciu.

Încercare gratuită

Vă putem oferi teste gratuite ale anumitor funcții pe cont propriu. iMyFone își rezervă dreptul de a determina eligibilitatea dumneavoastră pentru o încercare gratuită și de a rezilia orice încercare gratuită a Serviciului în orice moment, fără notificare.

Termeni de plata

Prin confirmarea unei tranzacții pe Site, sunteți de acord să fiți obligat și să plătiți pentru acea tranzacție. Prețurile produselor și taxele de transport pot fi modificate în orice moment, dar modificările nu vor afecta achizițiile pe care le-am procesat deja. Site-ul nostru web conține un număr mare de produse și, în ciuda eforturilor noastre, este întotdeauna posibil ca unele dintre produsele enumerate pe site-ul nostru să aibă un preț greșit.

Comisioane/rambursări

Este posibil să aveți dreptul la acces gratuit la anumite caracteristici ale Serviciilor care vi se oferă. Vă vom taxa pentru anumite funcții pe bază de abonament unic sau recurent („Servicii plătite”). iMyFone își rezervă dreptul de a percepe sau de a modifica taxe pentru anumite Servicii în orice moment, oferindu-vă notificări cu privire la Servicii sau în alt mod.

Când achiziționați orice serviciu cu plată, autorizați iMyFone sau procesorul său de plăți terță parte să debiteze cardul de credit pe care îl furnizați (pe care reprezentați și garantați că sunteți autorizat să îl utilizați) pentru toate taxele aplicabile pentru achiziția dvs., inclusiv toate taxele aplicabile. și sunteți de acord că furnizorii noștri de plăți pot stoca informațiile cardului dvs. de credit. Dacă sunteți de acord să plătiți toate sumele datorate la cerere, dar iMyFone nu primește plată de la furnizorul cardului dvs. de credit, iMyFone vă poate suspenda utilizarea Serviciilor până la primirea plății integrale. Dacă alegeți plăți recurente automate și, ulterior, decideți să vă reziliați abonamentul, veți fi responsabil pentru anularea plăților. iMyFone nu va rambursa plățile automate care nu sunt anulate la timp.

Aflați mai multe despre politica noastră de rambursare.

Părere

Orice conținut de utilizator pe care dvs. sau orice altă parte ni-l furnizați prin e-mail sau prin alte mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la, comentariile utilizatorilor, sugestiile, ideile sau alte informații legate sau fără legătură (excluzând orice conținut pe care îl postați în Serviciu). care sunt denumite în mod colectiv „Feedback” în cadrul acestor Termeni nu sunt confidențiale și prin prezenta ne acordați nouă și filialelor și afiliaților noștri un drept neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiat de a folosi Feedback-ul și comentariile dumneavoastră. sunt furnizate în orice scop fără nicio compensație sau atribuire.

marcă

iMyFone, logo-ul iMyFone și orice alte nume de produse sau servicii sau sloganuri afișate pe Servicii sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale iMyFone și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parțial, fără acordul prealabil scris și permisiunea iMyFone. . proprietarul mărcii. Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, nume de produse, nume de companii sau logo-uri menționate în Serviciu sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informații prin denumire comercială, marcă comercială, producător, furnizor sau altfel nu constituie sau implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea noastră sau invers.

Proprietatea și drepturile de proprietate intelectuală

iMyFone deține și/sau acordă licențe Utilizatorului toate drepturile, titlurile și interesele, brevetele, modelele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, în și pentru Servicii și orice servicii furnizate în legătură cu Serviciile furnizate dvs. și ne rezervăm dreptul de a revocați acordarea drepturilor dumneavoastră de utilizare a licenței. Nu vi se acordă alte drepturi, exprese sau implicite, altele decât cele prevăzute și acordate în mod expres în acești Termeni. Orice reproducere, distribuție sau altă utilizare a Serviciului sau a oricăror servicii sau conținut terță parte este interzisă fără acordul prealabil scris al deținătorului drepturilor de autor aplicabil, cu excepția cazurilor permise în mod expres de prezentul Acord. Sunteți de acord că nu veți ridica niciodată întrebări sau dispute cu iMyFone cu privire la proprietatea legală a acestei proprietăți.

Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor

Prelucrăm informațiile dumneavoastră personale 1) ca operator de informații și 2) ca procesator de informații în conformitate cu instrucțiunile dumneavoastră scrise.

În calitate de controlor de informații, prelucrăm informațiile dumneavoastră personale atunci când vă înscrieți pentru Servicii sau când ne furnizați în alt mod informații personale în conformitate cu prezentul Acord. Colectarea și utilizarea acestor informații de către noi în calitate de operator de date este descrisă în Politica de confidențialitate .

În calitate de procesator de informații, procesăm informațiile personale pe care ni le furnizați astfel încât să ne putem oferi serviciile. O astfel de prelucrare a informațiilor personale este guvernată de Declarația de prelucrare a datelor încheiată între dumneavoastră și noi în legătură cu abonamentul dumneavoastră la Serviciu .

Vă rugăm să rețineți că Compania nu garantează acuratețea, actualitatea, actualitatea sau caracterul complet al oricărei informații de pe aceste site-uri web externe.

Exonerare de răspundere pentru erori și omisiuni

Informațiile furnizate de acest Serviciu sunt destinate informațiilor generale numai cu privire la chestiuni de interes. Deși Compania ia toate măsurile de precauție pentru a se asigura că conținutul Serviciului și al Site-ului este actual și corect, pot apărea erori. În plus, deoarece legile, regulile și reglementările sunt în continuă schimbare, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în informațiile conținute în Serviciu.

Compania nu este responsabilă pentru erorile sau omisiunile din conținutul acestui serviciu și site, sau pentru rezultatele obținute din utilizarea acestor informații.

Disclaimer privind utilizarea corectă

Compania poate folosi materiale protejate prin drepturi de autor de pe Internet care nu au fost autorizate în mod specific de către proprietarul drepturilor de autor numai în scopuri de afișare. Toate drepturile rezervate de autor. Compania oferă astfel de materiale pentru critici, comentarii, știri, predare, burse sau cercetare.

Compania consideră că aceasta constituie o „utilizare loială” a oricărui astfel de material protejat prin drepturi de autor în sensul Secțiunii 107 din Legea drepturilor de autor din Statele Unite.

Dacă acest conținut încalcă oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să notificați compania noastră în scris, astfel încât să putem acționa în numele dumneavoastră. Compania va șterge prompt fișierele sau materialele dvs.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe Service/support/imyfone-mirrorto/a în alte scopuri personale decât utilizarea loială, trebuie să obțineți permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Renunțarea la opinie

Utilizatorii sunt responsabili pentru comentariile pe care le lasă. Utilizatorul își asumă toată responsabilitatea, răspunderea și vina pentru orice defăimare sau litigiu care decurge din sau care decurge direct din orice scris în recenzie. Compania nu este responsabilă pentru niciun comentariu postat de utilizatori și își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu din orice motiv.

Negarea răspunderii

Materialele și informațiile conținute pe acest site au doar scop informativ general. Nu trebuie să vă bazați pe materialele sau informațiile de pe site ca bază pentru luarea oricărei decizii de afaceri, juridice sau de altă natură.

În același timp, compania se străduiește să mențină relevanța și acuratețea informațiilor. Compania nu face declarații sau garanții de niciun fel, exprese sau implicite, cu privire la caracterul complet, acuratețea, fiabilitatea, caracterul adecvat sau disponibilitatea site-ului web sau a informațiilor, produselor, serviciilor sau imaginilor/videoclipurilor aferente conținute pe site, pentru orice scop. În consecință, orice încredere pe care o puneți pe astfel de materiale este pe propriul risc.

Disclaimer „Folosiți pe propriul risc”

Informațiile conținute în Serviciu sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție de completitudine, acuratețe, actualitate sau rezultatele care vor fi obținute din utilizarea acestor informații și fără garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv dar nu se limitează la GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ, VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Compania nu garantează că serviciile furnizate nu conțin componente dăunătoare. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio daune cauzate prin utilizarea serviciilor acestui site. Prin urmare, utilizatorii sunt sfătuiți să ia propriile măsuri pentru a-și proteja resursele.

Compania nu va fi responsabilă pentru nicio decizie sau acțiune întreprinsă de dvs. sau de oricine altcineva pe baza informațiilor furnizate de Serviciu sau pentru orice daune consecutive, speciale sau similare, chiar dacă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. daune.Nu poartă nicio responsabilitate.

Contactaţi-ne

Dacă aveți întrebări despre această declinare a răspunderii, vă rugăm să ne contactați: