Termenii de utilizare a software-ului iMyFone (actualizat)

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

Reveniți la vechii Termeni și condiții

PREZENTARE GENERALĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții (denumite în continuare „Termenii”) înainte de a accesa acest site web. Accesând acest site web, sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții.

Prezenții Termeni și condiții descriu termenii și condițiile aplicabile accesului și utilizării site-ului web. Acești termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor acestui site web, inclusiv și fără nicio limitare pentru utilizatorii care sunt furnizori, clienți, browsere, comercianți și/sau contribuitori de conținut generat de utilizatori. Acest document este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs., de aici utilizatorul site-ului web și iMyFone.

Acești Termeni și condiții („Termenii”) reprezintă un acord legal obligatoriu între dumneavoastră și iMyFone („noi”, „nostru” sau „noi”), cu privire la utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre web (imyfone.com), a software-ului și a serviciilor noastre ( site-urile web, software-ul și serviciile sunt denumite în mod colectiv „Serviciul”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni. Termenul „dvs.” va include, de asemenea, angajații dumneavoastră sau alți utilizatori autorizați în măsura în care este aplicabil și permis prin abonamentul dumneavoastră la Serviciu.

Achiziționând software sau servicii de la iMyFone, sunteți de acord să respectați Termenii și Politicile (așa cum sunt definite mai jos) și să deveniți parte la acest acord. În plus, prin accesarea anumitor funcții ale Serviciului, puteți fi, de asemenea, supus ghidurilor, termenilor și acordurilor aplicabile acestor caracteristici („Politici”). Toate aceste politici sunt încorporate prin referință în acești Termeni. Dacă acești Termeni sunt în contradicție cu vreo Politică, termenii Politicii îi vor înlocui pe aceștia. Este posibil să revizuim și să actualizăm periodic acești Termeni și Politici sau să adăugăm noi prevederi, termeni sau condiții care guvernează utilizarea Serviciului. Vom anunța utilizatorii cu privire la astfel de modificări postând actualizări pe imyfone.com și/sau prin e-mail.

Acceptând utilizarea acestui Serviciu, sunteți de acord cu acești Termeni și Politici și cu orice modificări sau actualizări pe care le putem face acestor Termeni și Politici din când în când. Este responsabilitatea dumneavoastră să asigurați o revizuire regulată a celei mai recente versiuni a Termenilor și politicilor și să rămâneți informat cu privire la orice modificare. Prin utilizarea în continuare a acestui serviciu după orice modificare a Termenilor și politicilor, se va considera că ați citit și ați fost de acord cu astfel de termeni modificați pentru utilizarea Serviciului de la data modificării. Dacă nu sunteți de acord cu nicio prevedere a acestor Termeni sau Politici, vă rugăm să întrerupeți utilizarea acestui serviciu.

ÎNCERCARE GRATUITĂ

Putem, la discreția noastră, să vă oferim teste gratuite pentru anumite funcții ale Serviciului. iMyFone își rezervă dreptul de a determina dacă sunteți eligibil pentru o încercare gratuită și de a întrerupe în orice moment și fără notificare prealabilă orice încercare gratuită legată de acest serviciu.

TERMENI DE PLAȚI

Când confirmați o tranzacție pe Site, sunteți de acord să fiți obligat și să plătiți pentru acea tranzacție. Prețurile produselor și taxele de livrare pot fi modificate în orice moment, dar aceste modificări nu vor afecta achizițiile pentru care le-am procesat deja. Site-ul nostru web conține un număr mare de Produse și este întotdeauna posibil ca, în ciuda eforturilor noastre, unele dintre Produsele enumerate pe site-ul nostru să aibă prețuri incorect.

TAXE; RESTITUIRE

Este posibil să aveți privilegiul de a avea acces gratuit la caracteristicile selectate ale Serviciului, așa cum vi se pot oferi. Vom percepe taxe pentru anumite funcții, fie pe bază de abonament unic, fie obișnuit („Servicii plătite”). iMyFone își rezervă dreptul de a implementa taxe sau de a face modificări la taxele pentru anumite servicii în orice moment, furnizându-vă o notificare cu privire la Serviciu sau în alt mod.

Când efectuați o achiziție pentru orice Servicii cu plată, autorizați iMyFone sau procesatorii săi de plăți terți să debiteze cardul de credit furnizat de dvs. (pe care reprezentați și garantați că sunteți autorizat să îl utilizați) toate taxele aplicabile pentru achiziția dvs., inclusiv toate taxele aplicabile și sunteți de acord că furnizorul nostru de plăți poate păstra informațiile cardului dvs. de credit. Dacă iMyFone nu primește plata de la furnizorul cardului dvs. de credit, sunteți de acord să plătiți toate sumele datorate la cerere și iMyFone vă poate suspenda accesul la Servicii până la primirea plății complete. Dacă alegeți o plată recurentă automată și ulterior decideți să vă încheiați abonamentul, anularea plății este responsabilitatea dvs. iMyFone nu rambursează plățile automate care nu au fost anulate la timp.

Citiți mai multe informații despre Politica noastră de rambursare .

PĂRERE

Orice conținut generat de utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la, comentariile utilizatorilor, sugestiile, ideile sau alte informații înrudite sau fără legătură, furnizate de dvs. sau de orice altă parte sub formă de e-mail sau alte trimiteri către noi (cu excepția materialelor pe care le postați în Serviciu în conformitate cu acești Termeni) (denumit în mod colectiv „Feedback”), sunt neconfidențiale și prin prezenta ne acordați nouă și filialelor și afiliaților noștri un drept neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și complet sub-licențiat de a folosi Feedback-ul și comentariile dvs. pentru orice scop fără compensație sau atribuire.

MARCI COMERCIALE

iMyFone, siglele iMyFone și orice alt nume de produs sau serviciu sau slogan afișat pe Serviciu sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale iMyFone și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parțial, fără acordul și aprobarea prealabilă scrisă. deținătorului mărcii aplicabile. Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, nume de produse și nume de companii sau logo-uri menționate în Serviciu sunt proprietatea rezervată a proprietarilor respectivi. Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informații, prin denumire comercială, marcă comercială, producător, furnizor sau altfel, nu constituie și nu implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea acestora de către noi sau invers.

DREPTURILE DE PROPRIETATE SI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

iMyFone deține și/sau utilizatorul autorizat al tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor, brevetelor, modelelor, inclusiv a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, în și pentru Servicii și orice servicii puse la dispoziție în legătură cu Serviciul furnizat dvs. și ne rezervăm dreptul de a revoca utilizarea licenței acordate dvs. Cu excepția acelor drepturi menționate și acordate în mod expres în acești Termeni, nu vă sunt acordate alte drepturi, fie expres sau implicite. Orice copiere, distribuire sau altă utilizare a Serviciului sau a oricăror servicii sau conținut terță parte, cu excepția celor permise în mod expres prin prezenta, este interzisă fără acordul prealabil scris al deținătorilor de drepturi relevanți. Acceptați că nu veți pune la îndoială sau contesta în niciun moment dreptul de proprietate legală asupra acestor proprietăți cu iMyFone.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrăm datele cu caracter personal atât ca 1) operator de date; și; 2) persoane împuternicite de prelucrare a datelor la instrucțiuni documentate din partea dumneavoastră în calitate de operator de date.

În calitate de operator de date, prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră atunci când vă abonați la Serviciu sau când ne furnizați în alt mod informații personale în contextul acestui Acord. Colectarea și utilizarea de către noi a acestor informații, pe care le procesăm în calitate de operator de date, este descrisă în  Politica de confidențialitate .

În calitate de operator de date, procesăm astfel de date personale pe care ni le-ați făcut accesibile în scopul furnizării Serviciului. Această prelucrare a datelor cu caracter personal este guvernată de un  Acord separat de prelucrare a datelor  încheiat între dumneavoastră și noi în legătură cu abonamentul dumneavoastră la Serviciu.

DESPĂGUBIREA

Veți apăra, despăgubiți și țineți de răspundere iMyFone, filialele, afiliații, partenerii și agenții de publicitate terți și directorii, ofițerii, agenții, angajații, licențiatorii și furnizorii acestora respectivi de și împotriva oricăror costuri, daune, cheltuieli și răspunderi (inclusiv , dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de utilizarea de către dvs. a Serviciului, încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau a oricăror Politici sau încălcarea dvs. a oricăror drepturi ale unei terțe părți sau legislația aplicabilă.

Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură iMyFone din și împotriva oricăror și tuturor răspunderilor, costurilor, solicitărilor, cauzelor de acțiune, daunelor și cheltuielilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate în orice fel de încălcarea dvs. a oricăreia dintre prevederile din acești Termeni.

CONsimțământul la COMUNICAȚII ELECTRONICE

Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord să primiți notificări electronice de la noi. Aceste comunicări pot include notificări despre contul dumneavoastră și informații referitoare la sau legate de Serviciu. Sunteți de acord că orice notificări, acorduri, dezvăluiri sau alte comunicări pe care vi le trimitem electronic vor îndeplini orice cerințe legale de comunicare, inclusiv ca astfel de comunicări să fie în scris.

ÎNTREBĂRI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de Serviciu sau de acești Termeni, puteți contacta asistența iMyFone .

COMPANIE

imyfone.com este operat de Cleverguard Technology Co., Limited.