Negarea răspunderii

Disclaimerul nostru a fost publicat pe 25 mai 2018 și ultima actualizare pe 2 decembrie 2021.

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele în care litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestei clauze de declinare a răspunderii:

  1. Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în această clauză de declinare a răspunderii) se referă la CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
  2. Serviciul se referă la site-ul web sau la aplicație sau la ambele.
  3. referiți la persoana care accesează Serviciul sau la Companie sau la altă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană accesează sau folosește Serviciul, după caz.
  4. Site-ul web se referă la iMyFone, accesibil de laro.imyfone.com
  5. Aplicație înseamnă programul software furnizat de Companie descărcat de dvs. pe orice dispozitiv electronic de pe site.

Disclaimer general

Informațiile conținute în Serviciu au doar scop informativ general.

În nici un caz, Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice daune speciale, directe, indirecte, consecvente sau incidentale sau orice daune de orice fel, indiferent dacă este vorba de o acțiune de contract, neglijență sau alt delict, care decurg din sau în legătură cu utilizarea Serviciul sau conținutul Serviciului. Compania își rezervă dreptul de a face adăugiri, ștergere sau modificări la conținutul Serviciului în orice moment, fără notificare prealabilă.

Aviz legal

Serviciul de pe site poate fi utilizat numai în scopuri legitime și legale și sunteți informat prin prezenta că instalarea sau utilizarea Serviciului în orice alt scop poate încălca legea locală, statală și/sau federală.

Utilizarea Serviciului pe un dispozitiv sau pe un material protejat prin drepturi de autor pe care nu le dețineți este o încălcare a legii aplicabile și a legilor jurisdicției dvs. locale.

Încălcarea cerințelor legii ar fi pasibil de sancțiuni monetare și penale severe. Sunteți singurul responsabil pentru încălcarea cerințelor legii. Compania nu își asumă nicio răspundere pentru orice utilizare greșită sau daune cauzate de Serviciu. Este responsabilitatea cumpărătorului să respecte toate legile din țara sa și să folosească Serviciul în mod legal.

Disclaimer pentru linkuri externe

Serviciul poate conține link-uri către site-uri web externe care nu sunt furnizate sau întreținute de către sau afiliate în vreun fel cu Compania. Astfel de site-uri web sunt deținute de terți. Compania nu va fi responsabilă pentru restricțiile de licență și legalitatea oricărui conținut al acestor produse sau servicii deținute de site-uri web ale terților. Este posibil să fie necesar să revizuiți și să fiți de acord cu regulile de utilizare aplicabile atunci când utilizați astfel de produse sau servicii deținute de site-uri web terțe. În plus, un link către site-ul terță parte nu implică faptul că Compania aprobă site-ul sau produsele sau serviciile la care se face referire în acesta.

Vă rugăm să rețineți că Compania nu garantează acuratețea, relevanța, actualitatea sau caracterul complet al oricărei informații de pe aceste site-uri web externe.

Declinarea răspunderii pentru erori și omisiuni

Informațiile oferite de Serviciu sunt doar cu titlu de orientare generală în probleme de interes. Chiar dacă Compania ia toate măsurile de precauție pentru a se asigura că conținutul Serviciului și al Site-ului este atât actual, cât și exact, pot apărea erori. În plus, având în vedere natura în schimbare a legilor, regulilor și reglementărilor, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în informațiile conținute în Serviciu.

Compania nu este responsabilă pentru erorile sau omisiunile din conținutul Serviciului și al Site-ului web sau pentru rezultatele obținute din utilizarea acestor informații.

Disclaimer privind utilizarea corectă

Compania poate folosi materiale protejate prin drepturi de autor pe care proprietarul drepturilor de autor nu le-a autorizat în mod special de pe Internet și sunt prezentate exclusiv pentru afișare. Autorii își rezervă toate drepturile. Compania pune la dispoziție un astfel de material pentru critici, comentarii, știri, predare, burse sau cercetare.

Compania consideră că aceasta constituie o „utilizare loială” a oricărui astfel de material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în secțiunea 107 din legea drepturilor de autor din Statele Unite.

Dacă acest conținut încalcă oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să sfătuiți Compania în scris să acționeze în numele. Compania va șterge documentele dumneavoastră fără ezitare și întârziere.

Dacă doriți să utilizați material protejat prin drepturi de autor de la Serviciu în scopuri proprii, dincolo de utilizarea loială, trebuie să obțineți permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Opinii exprimate declinare a răspunderii

Comentariile publicate de utilizatori sunt responsabilitatea exclusivă a acestora. Utilizatorii își vor asuma întreaga responsabilitate, răspunderea și vina pentru orice calomnie sau litigiu care rezultă din ceva scris sau ca rezultat direct al ceva scris într-un comentariu. Compania nu este responsabilă pentru niciun comentariu publicat de utilizatori și își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu din orice motiv.

Exonerare de responsabilitate

Materialul și informațiile conținute pe acest site au doar scop informativ general. Nu ar trebui să vă bazați pe materialul sau informațiile de pe site ca bază pentru luarea oricăror decizii de afaceri, juridice sau de altă natură.

În timp ce Compania se străduiește să păstreze informațiile actualizate și corecte. Compania nu face declarații sau garanții de niciun fel, exprese sau implicite cu privire la caracterul complet, acuratețea, fiabilitatea, caracterul adecvat sau disponibilitatea site-ului sau a informațiilor, produselor, serviciilor sau graficelor/videoclipurilor aferente conținute pe site pentru orice scop. Prin urmare, orice încredere pe care o puneți pe un astfel de material este strict pe propriul risc.

Exonerare de responsabilitate „Folosiți pe propriul risc”.

Toate informațiile din Serviciu sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție privind exhaustivitatea, acuratețea, actualitatea sau rezultatele obținute din utilizarea acestor informații și fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanții de performanță, vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop.

Compania nu garantează că Serviciul nu conține componente dăunătoare. Toată responsabilitatea și răspunderea pentru orice daune cauzate în timpul utilizării Serviciului Site-ului sunt declinate. Utilizatorul este sfătuit să facă propriile aranjamente pentru protejarea resurselor sale.

Compania nu va fi răspunzătoare față de Dvs. sau de oricine altcineva pentru orice decizie luată sau acțiune întreprinsă pe baza informațiilor furnizate de Serviciu sau pentru orice daune consecutive, speciale sau similare, chiar dacă este informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Contactaţi-ne

Dacă aveți întrebări despre această clauză de declinare a răspunderii, puteți contacta compania:

  1. Vizitând această pagină de pe site-ul nostru:
    https://ro.imyfone.com/support/contact-support/